vet vr academy

Projektresultater

For at fremme brugen af digitale værktøjer i erhvervsuddannelserne, fremme den digitale omstilling og styrke EUD-organisationernes kapacitet indenfor digital træning, sigter VR VET ACADEMY-projektet mod 4 kerneindsatser.

Projektresultaterne sigter mod at øge erhvervsuddannelsernes attraktivitet og udvikle nye tilgange gennem e-læringsaktiviteter, der adresserer de nye behov, som klarlagt i i lyset af Covid-19-pandemien.

E-læringsplatform

En ramme med fokus på hotel- og restaurantarbejdsmiljøet, udmøntet i et pædagogisk pensum. Det vil udgøre projektgrundlaget for at udvikle nye digitale værktøjer til EUD-skoler, lærere og undervisere.

E-Læringsplatform

E-læringsplatform til at være vært for online materiale, der supplerer Virtual Reality-miljøerne. Det vil omfatte sprogindlæringselementer med henblik på at sætte eleverne i stand til at udvikle deres fremmedsprogsfærdigheder, hvad enten det er som forberedelse til praktikophold i udlandet eller ej.

Virtual Reality Miljøer

E-læringsplatform til at være vært for online materiale, der supplerer Virtual Reality-miljøerne. Det vil omfatte sprogindlæringselementer med henblik på at sætte eleverne i stand til at udvikle deres fremmedsprogsfærdigheder, hvad enten det er som forberedelse til praktikophold i udlandet eller ej. De vil blive testet af 25 lærere og 100 elever i hele Europa og vil være frit tilg ngelige for andre brugere efterfølgende.

Konsekvensanalyse og Politisk Skriv

Vejledningsdokument, der vil give et globalt perspektiv på projektets resultater og virkning for at sikre dets bæredygtighed. Dette dokument vil også være nyttigt for kunne genbruge projektværktøjerne eller til at producere andre, eller flere.

Aktiviteter

I løbet af projektet vil konsortiet også organisere en Europæisk læringsaktivitet for EUD-l rere og -pædagoger i Barcelona for at udvikle og styrke deres digitale færdigheder, forbedre deres tværkulturelle og fremmedsprogsfærdigheder og teste de skabte værktøjer.

Projektresultater' sprog

Alle resultaterne vil v re tilg ngelige på fransk, spansk, græsk, tysk og engelsk.