Σχέδιο ERASMUS+

VET VR ACADEMY

“innovative and contextually appropriate solutions to deliver distance education, leveraging hightech, low-tech, and non-tech approaches”

UNESCO Global Coalition for Education Covid-19 Aims

Background

Η κρίση του Covid-19 είχε τεράστιο αντίκτυπο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς πολλοί επαγγελματικοί τομείς αναγκάστηκαν να κλείσουν ή να επιβραδύνουν τις δραστηριότητές τους λόγω των διαφόρων αποκλεισμών. Ένας από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο είναι ο ξενοδοχειακός και ο κλάδος των εστιατορίων (HORECA). Λόγω όλων αυτών των κλεισιμάτων, χιλιάδες νέοι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την επαγγελματική τους πρακτική άσκηση. Αυτό δημιουργεί πραγματικά προβλήματα στα οποία το έργο αυτό επιδιώκει να συμβάλει σε μια συγκεκριμένη απάντηση μέσω μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης και εικονικής πραγματικότητας.

Από την άλλη, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την επέκταση των ευκαιριών κινητικότητας στην επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση. Αυτό απαιτεί μια προετοιμασία, ιδιαίτερα γλωσσική, για την οποία δεν είναι ακόμη εξοπλισμένα όλα τα κέντρα κατάρτισης, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών και χρόνου. Η εικονική πραγματικότητα μπορεί να είναι μια ευκαιρία να επιτρέψουμε στους μαθητές να έχουν μια πρώτη ματιά στην επαγγελματική εμπειρία που χρειάζονται για να επικυρώσουν τα διπλώματά τους, αλλά και να προετοιμαστούν για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, καθώς επίσης και να δουν πως είναι το πλαίσιο εργασίας μιας άλλης χώρας όπου δεν μπορούν να εργαστούν άμεσα, αναπτύσσοντας και τις δεξιότητές τους σε ξένες γλώσσες.

Κυρια Ομαδα-στοχος
  • Μαθητές ΕΕΚ (ιδίως του τομέα HORECA)

  • Οι πάροχοι ΕΕΚ και το προσωπικό τους (διευθυντές, υπεύθυνοι σπουδών, εκπαιδευτικοί)

  • Εκπαιδευόμενοι εστιατορίων και ξενοδοχείων, εργαζόμενοι, αναζητούντες εργασίας, διευθυντές και διαχειριστές

  • Τοπικές και εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση ΕΕΚ

  • Cross-border cooperation and European VET network

Αποτελεσματα Εργου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ