ERASMUS+ project

VET VR ACADEMY

“iinnovat ive og kontekstuel t passende l sninger t i l at levere f jernundervisning med og udnyt te h j teknologiske, lavteknologiske og ikke- teknologiske t i lgange”

UNESCO Global Coalition for Education Covid-19 Aims

Baggrund

Covid-19 pandemien har haft en enorm indflydelse p erhvervsuddannelserne, da mange fagligomr der har m ttet lukke eller mindske deres aktivitet p grund af de forskellige nedlukninger og restriktioner. En af de hårdest ramte sektorer er hotel- og restaurationsbranchen (HORECA). Grundet alle nedlukninger har tusindvis af unge praktikanter ikke haft mulighed for at gennemføre deres erhverspraktik. Dette giver reelle problemer som dette projekt søger at bidrage med løsninger til gennem e-læringsmetoder og virtual reality.

Samtidig er der en stigende interesse for at udvide mobilitetsmuligheder indenfor erhvervsuddannelsesområdet Dette kr ver forberedelse, is r sproglig, som ikke alle uddannelsescentre endnu er udstyret til at håndtere på grund af mangel på lærere og/eller tid. Virtual Reality kan v re en mulighed for at give studerende den ”mobilitet” og et første indtryk af den faglighed de har brug for, for at bestå deres fag og få deres eksamensbeviser. Men også for at kunne forberede sig på praktikophold i udlandet – få et glimt af konteksten i et andet land, hvor de eventuelt kan finde arbejde ved at udvikle deres fremmedsprogsf rdigheder.

Primæere Målgrupper
  • Elever på erhvervsuddannelser (især i HORECA-sektoren)

  • Erhvervsuddannelser og deres ansatte (ledere samt undervisere)

  • Restaurant-, hotel- og cateringelever, ansatte, jobs gende, ledere og chefer (HORECA-sektoren)

  • Lokale og nationale organisationer med ansvar for erhvervsuddannelser

  • Cross-border cooperation and European VET network

Projektresultater

DIDAKTISK RAMME

E-LÆRINGSPLATFORM

VIRTUAL REALITY MILJØER

KONSEKVENSANALYSE OG POLITISK SKRIV